My Sleep

Hedej

Loading

Výsledky vyhledávání

Fáze spánku

Autor: Klea publikován: 06.01.2011 16:48

Člověk odnepaměti přikládá veliký význam spánku. Dokazuje to i množství rčení a pořekadel na toto téma: Můžeme spát spánkem spravedlivých, jako budulínek, dudek či dokonce pařez - nebo naopak jen na půl oka či jako na vodě. Co je ale spánek a jak vlastně probíhá?

Spánek je útlumově-relaxační fáze organismu, při níž se snižuje či mizí funkčnost některých smyslů, snižuje se tělesná teplota, dýchání se zpomaluje a krevní tlakse snižuje.

Spánek je organizován v cyklech, v rámci kterých rozlišujeme tzv. fázi REM (rapid eyes movement), při které dochází pod zavřenými víčky k rychlému pohybu očí a dále rozlišujeme fázi NREM. V průběhu noci se fáze podle určitých pravidel střídají a jsou organizovány v cyklech, které trvají přibližně 90 minut. REM spánek se více objevuje v ranní době nebo ve druhé polovině noci a zaujímá asi 20 – 25% celkové doby spánku. Zajímavé je, že poměr fáze REM se věkem mění – u novorozenců tvoří 50%. Naopak stádia NREM jsou více na začátku noci.

 

 

Hypnogram

Graf, který zobrazuje architekturu spánku – sled fází REM a NREM

(šedá část znázorňuje fázi NREM)

 

REM fáze slouží především k duševní relaxaci, NREM fáze spíše k relaxaci svalstva. REM fáze dodává sílu, znovuobnovuje a restauruje naše psychické procesy (myšlení, uvažování, rozhodování, představování). Upevňuje nejen paměť, ale i ostatní poznávací schopnosti. V průběhu REM stádia dochází k náhlému výskytu očních pohybů, jež trvají 10–20 sekund. V průběhu REM spánku je člověk téměř strnulý, ušetřen je pouze srdeční sval, bránice, okohybné svaly a hladké svalstvo. Při REM fázi začne člověk těžce a nepravidelně dýchat. Jeho srdeční frekvence se zvyšuje na hodnoty, které odpovídají bdělému stavu. Probudit člověka v REM fázi je obtížnější než v ostatních spánkových stádiích. Překvapivé bylo zjištění, že náhlé pohyby, kterými spící jedinec mění svou polohu, se objevují zpravidla těsně před nebo těsně po REM fázi spánku. Sny v REM fázi jsou mimořádně živé a mají často nelogický charakter. O REM fázi spánku je prokázáno, že je podstatou snové činnosti.

Když byli při pokusu dobrovolníci probuzeni v NREM fázi spánku, tak uvedli sny jen v 20%, což je ve srovnání s velkým počtem snů v REM fázi velmi málo. Je prokázáno, že sny v NREM fázi jsou podstatně kratší, obsahují méně vizuálních prvků a zdaleka nejsou tak živé jako sny, které jsou doprovázené rychlými očními pohyby. Je-li člověk probuzen v REM fázi, průměrně v 88% potvrdí, že se mu právě zdál sen a celkem bez problémů je tento sen schopný vyprávět.

Fáze REM spánku se u dospělého člověka objevuje 3x za noc, což znamená, že v průběhu jednoho roku bychom měli mít v průměru více než 1000 snů. Většinu z nich však zapomeneme těsně po probuzení.

REM fáze (a tedy i sny) byla prokázána u všech druhů savců, nicméně u každého jinak dlouhá - nejdelší REM fázi má ptakopysk (57 % spánku), nejkratší delfín (2 % spánku). REM fázi mají také někteří ptáci, u jiných živočišných tříd REM fáze objevena nebyla.

 

Zdroj:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nek

http://www.dobry-spanek.cz/rem-faze-spanku

http://www.paradust.cz/rem-faze-spanku

http://science.education.nih.gov/supplements/nih3/sleep/guide/info-sleep.htm  

Komentáře:

1.
christensen, 12.01.2011 17:04 link

ahoj Kleo,

díky za poměrně interesantní článek, jen bych se chtěl zeptat, zda člověk může nějak svoji REM fázi spánku ovlivnit tím, na čem spí a také, zda máš nějaké doporučení, jak si alespoň některé sny zapamatovat a nezapomenout je ihned po probuzení...

Pošlete svůj komentář

Jméno
E-mail
Www

text komentáře

Odešli

www.artfocus.cz
copyright © 2010 ArtFocus